Tuyển nhân viên văn phòng và nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH SX Ngọc Việt đã trải qua hơn 10 năm hoạt động kể từ ngày thành lập. Làm nhà sản xuất máy cắt Plasma CNC, máy cắt Laser CNC, dây chuyền sản xuất ống...